České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z.s.

Spolek vznikl za účelem propagace a šíření odkazu významného českobudějovického rodáka, podnikatele, průmyslníka a stavitele lodí Vojtěcha Adalberta Lanny, který se významně zasloužil nejen o rozvoj města České Budějovice.

Účel a poslání spolku jsou zejména:

a) propagace a podpora Vltavské vodní cesty a atraktivit turistického ruchu,

b) propagace a podpora turismu regionu,

c) propagace a podpora města a obcí regionu,

d) podpora podnikatelství a podnikání v oblasti kultury, sportu, gastronomie, cestovního ruchu, nauky, spolupráce,

vědy, environmentálních pilířů, udržitelného rozvoje a jiných obdobných oblastí.

 

 

Tradiční Silvestrovský Lannův ponor vltavský se blíží a letos i s významnou novinkou!

Zveme Vás na společné noření do řeky Malše na Slepém rameni, ale také na výjimečnou podívanou po 100 letech obnovených "Propagačních plaveckých závodů mezi mosty".

Opět pro Vás budeme mít připrveny hodnotné upomínkové předměty od sponzorů akce!
S přáním pevného zdraví a otužilcům zdar!

Plakát


Projekty jsou spolufinancovány partnery