České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z.s.

Spolek vznikl za účelem propagace a šíření odkazu významného českobudějovického rodáka, podnikatele, průmyslníka a stavitele lodí Vojtěcha Adalberta Lanny, který se významně zasloužil nejen o rozvoj města České Budějovice.

Účel a poslání spolku jsou zejména:

a) propagace a podpora Vltavské vodní cesty a atraktivit turistického ruchu,

b) propagace a podpora turismu regionu,

c) propagace a podpora města a obcí regionu,

d) podpora podnikatelství a podnikání v oblasti kultury, sportu, gastronomie, cestovního ruchu, nauky, spolupráce,

vědy, environmentálních pilířů, udržitelného rozvoje a jiných obdobných oblastí.


www.CbVal.cz